Kia EV6 電動車》規格、售價、線上DM》邁向純電未來 Kia EV6開啟電動車新紀元 賞車 地球黃金線 20221118

 


邁向純電未來 Kia EV6開啟電動車新紀元 賞車 地球黃金線 20221118

建議售價: NT$158.9 萬起

保固: 基本保證: 5年或無限里程

車重: 1,857 - 2,107 公斤

電池: 58-77.4 千瓦小時 523-697 V 鋰離子電池

0-100 km/h 加速時間: 5.2 - 8.5 秒

電池充電時間: 220伏特: 6.25 - 7.75 小時

車型

Light

NT$158.9 萬

Air

NT$173.9 萬起

GT-Line

NT$209.9 萬

Kia EV6 電動車》規格、售價、線上DM》邁向純電未來 Kia EV6開啟電動車新紀元 賞車 地球黃金線 20221118

Kia_EV6_000001.jpg

Kia_EV6_000002.jpg

Kia_EV6_000003.jpg

Kia_EV6_000004.jpg

Kia_EV6_000005.jpg

Kia_EV6_000006.jpg

Kia_EV6_000007.jpg

Kia_EV6_000008.jpg

Kia_EV6_000009.jpg

Kia_EV6_000010.jpg

Kia_EV6_000011.jpg

Kia_EV6_000012.jpg

Kia_EV6_000013.jpg

Kia_EV6_000014.jpg

Kia_EV6_000015.jpg

Kia_EV6_000016.jpg

Kia_EV6_000017.jpg

Kia_EV6_000018.jpg

Kia_EV6_000019.jpg

台灣優惠券大全》省錢大作戰》首頁